In 1437 Hijriyah, Abu Lahab

Puncak Maulid Nabi 1437 H